Navigácia

Vzdelávací plán ZŠ Lutiše s MŠ Lutiše

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 866654455 49
prvý cudzí jazyk 3333333 21
druhý cudzí jazyk 1111 4
Tvorivé písanie 111 3
Anglický jazyk - príprava 12 3
Slovenský jazyk a literatúra 11 2
Čítanie s porozumením 11 2
Príroda a spoločnosť
prírodoveda 0,5111 3,5
vlastiveda 111 3
Prírodovedno-environmentálna výchova 0,50,5 1
Prírodoveda - env.výchova 0,51 1,5
Človek a príroda
fyzika 1121 5
chémia 0,5112 4,5
biológia 111,511 5,5
Biológia 110,5 2,5
Tvorba životného prostredia 0,50,5 1
Človek a spoločnosť
dejepis 11112 6
geografia 11111 5
občianska náuka 1110,50,5 4
Geografia cestovného ruchu 0,50,50,5 1,5
Mediálna výchova 111 3
Národopis 0,50,50,5 1,5
Spotrebiteľská výchova 0,50,5 1
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova 0,51111110,50,5 7,5
Náboženská výchova 0,5 0,5
Matematika a práca s informáciami
matematika 44433,54544 35,5
informatika 0,50,510,50,5 3
informatická výchova 111 3
Informatická výchova 1 1
Matematika - Informatika 1 1
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 1 1
svet práce 0,50,5 1
technika 0,50,5 1
Pracovné vyučovanie 111 3
Technika 0,50,5 1
Umenie a kultúra
výtvarná výchova 1111111 7
hudobná výchova 1111111 7
výchova umením 0,50,5 1
Zdravie a pohyb
telesná výchova 2222 8
telesná a športová výchova 22222 10
Ostatné
disponibilné hodiny 555566666 50

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Lutiše s Materskou školou Lutiše
    Lutiše 65, 013 05
  • +421415976105      
    Mobil: 0911 846 006

Fotogaléria